Badanie kliniczne – ocena skuteczności kolagenu VERISOL® w redukcji widoczności zmarszczek

Poddano analizie wpływ suplementacji hydrolizowanymi enzymatycznie peptydami kolagenowymi VERISOL® na redukcję widoczności zmarszczek.

Do badania zaproszono ponad 100 losowo wybranych kobiet (randomizacja I stopnia) w wieku 45-65 lat, które następnie zostały losowo przydzielone (randomizacja II stopnia) do grup badawczych. W pierwszej grupie kobiety przez okres 8 tygodni otrzymywały codziennie 2500 mg kolagenu VERISOL®, w drugiej grupie preparat o działaniu neutralnym (placebo). Dla zapewnienia najwyższych rygorów badawczych, eksperyment poprowadzono technika podwójnie ślepej próby. Oznacza to, że uczestnicy nie są informowani o tym, jaki typ preparatu przyjmuj (kolagen czy placebo), takich informacji nie posiadają również osoby dokonujące pomiarów.

Badanie trwało łącznie 12 tygodni, pomiary prowadzone były w czterotygodniowych odstępach tj. po 4, 8 i 12 tygodniu od rozpoczęcia suplementacji. Kolagen VERISOL® podawany był tylko przez 4 tygodnie, więc ostatni pomiar zamykał tzw. „fazę wypłukania”, czyli czterotygodniowy okres bez podawania kolagenu.

redukcja zmarszczek kolagenem

W grupie kobiet przyjmujących VERISOL® zaobserwowano znaczącą redukcję objętości zmarszczek wokół oczu w porównaniu do grupy przyjmującej preparat o działaniu neutralnym. Poprawa następowała już po 4 tygodniu przyjmowania kolagenu. Ponadto zaobserwowano znaczący wzrost biosyntezy w skórze prokolagenu typu I i elastyny, czyli głównych białek podporowych skóry, decydujących o jej jędrności, gęstości, sprężystości i elastyczności.

Źródło: Proksch E. et al. 2014; DOI: 10.1159/000355523

SUPLEMENT DIETY