Badanie naukowe – ocena wpływu kolagenu VERISOL® na cellulit na udach

Celem badania była ocena wpływu suplementacji kolagenem VERISOL® na stopień widoczności cellulitu na udach u kobiet z BMI* <25 (waga w normie norma) oraz kobiet z BMI > 25 (nadwaga). Badanie trwało 6 miesięcy, do udziału w nim zaproszono 105 kobiet (N=105), które przydzielono do dwóch podgrup kierując się kryterium masy ciała tj.: BMI<25 i BMI> 25. Następnie metodą losową (randomizacja II stopnia) przydzielono uczestniczki do grupy kontrolnej (przyjmującej placebo – preparat o działaniu neutralnym) oraz eksperymentalnej, w której podawano 2500 mg kolagenu VERISOL®.

Dla zapewnienia najwyższych rygorów badawczych, eksperyment poprowadzono technika podwójnie ślepej próby. Oznacza to, że uczestnicy nie są informowani o tym, jaki typ preparatu przyjmuj (kolagen czy placebo), takich informacji nie posiadały również osoby dokonujące pomiarów.

wplyw kolagenu na cellulit

Sześciomiesięczny program badawczy ukończyło 97 kobiet. W grupie ochotniczek przyjmujących kolagen VERISOL® odnotowano znacząco wyższą (istotną statystycznie) gęstość skóry właściwej w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. Zaobserwowano znaczące zmniejszenie falistości skóry (średnio o 8%) na udach. W grupie suplementującej kolagen VERISOL® nastąpiło zmniejszenie widoczności kolagenu na udach – efekt ten był bardziej wyraźny u kobiet z BMI<25.

Źródło: Schunck M. et al. 2015; DOI: 10.1089/jmf.2015.0022

* BMI – Body Mass Index / Wskaźnik masy ciała

SUPLEMENT DIETY