Badanie kliniczne – wpływ suplementacji kolagenem VERISOL® na elastyczność skóry

Celem badania była ocena skuteczności podawania peptydów kolagenowych VERISOL® na parametry biomechaniczne skóry tj. parametr elastyczności.
Badanie kliniczne zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie wykluczyć wpływ innych czynników niż suplementacja. W sposób losowy (randomizacja) przydzielono osoby do jednej z grup badawczych, a następnie podawano im preparat aktywny tj. VERISOL® lub preparat o działaniu obojętnym (placebo). W badaniu wykorzystano technikę podwójnie ślepej próby, która polega na tym, że ani pacjent, ani badacz nie wiedzą czy przyjmują preparat aktywny czy placebo, dzięki czemu minimalizowany jest woluntarny wpływ na wyniki badań.

W badaniu wzięło udział 60 kobiet (N=60), które zostały losowo przydzielone do poszczególnych grup badawczych, w jednej podawano VERISOL w dawce 2500 mg, w drugiej w dawcze 5000 mg, a w trzeciej preparat o działaniu obojętnym (placebo). Kolagen podawany był przez 8 tygodni, pomiary prowadzone były co 4 tygodnie tj. po 4 tygodniu oraz po 8 tygodniu, dodatkowo przeprowadzono pomiar po 12 tygodniach, czyli po 4 tygodniach od zaprzestania suplementacji – tzw. „faza wypłukania”.

elastyczność skóry kolagen

Zarówno po 4, jak i po 8 tygodniach zaobserwowano znaczną poprawę na parametrze elastyczności skóry, w grupie przyjmującej VERISOL® już w dawce 2500 mg. Co więcej zaobserwowane efekty utrzymywały się jeszcze w okresie 4 tygodni po jej zakończeniu, co może sugerować długotrwałe efekty fizjologiczne suplementacji kolagenem VERISOL® w zakresie elastyczności.

Źródło: Proksch E. et al. 2014; DOI: 10.1159/000351376

SUPLEMENT DIETY